Çanlar Kimin İçin Çalıyor

Okuduğum ilk Ernest HAWİNGWEY kitabı, Çanlar Kimin İçin Çalıyor. Büyük ihtimalle de okuduğum tek Hawingway kitabı olarak kalacak. Kitap, İspanya İç savaşı zamanında dağdaki çetelerden birinin üzerinden gelişiyor. Bu grup, faşist yönetime ya da faşist gruplara karşı savaşan, dağ hayatı yaşayan gruplardan biri olup, tam olarak kim komünist, kim cumhuriyetçi kim faşist, itiraf edeyim yerlerine … More Çanlar Kimin İçin Çalıyor